Who we are

AMPLUZ VN – Giải pháp tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo cho mọi doanh nghiệp
Phân Tích Trước Thị Trường
Thử Nghiệm Trước Sản Phâm
Xây Dựng Mô Hình Tại Điểm Bán
Phát Triển Shop Trên Sàn TMĐT
Truyền Thông Quảng Cáo Đa Kênh
Tối Ưu Tỉ Lệ Chốt Sale Theo Level
Gia Tăng Khách Hàng Quay Lại
Phát Triển Thị Phần Cùng Doanh Thu
Hỗ Trợ Startup Xây Dựng Doanh Nghiệp

 

Ampluz

Những kênh quảng cáo thế mạnh

Thế mạnh chuyên môn của Ampluz là Setup và vận hành các kênh Quảng cáo Online. Chúng tôi rất tự tin về mảng kỹ thuật chạy quảng cáo. TikTok là kênh mới nhất Simple Team đang triển khai.

Ampluz Digital Marketing Map

Tại sao nên hợp tác với Ampluz?

  • Phân Tích Trước Thị Trường
  • Thử Nghiệm Trước Sản Phâm
  • Xây Dựng Mô Hình Tại Điểm Bán
  • Phát Triển Shop Trên Sàn TMĐT
  • Truyền Thông Quảng Cáo Đa Kênh
  • Tối Ưu Tỉ Lệ Chốt Sale Theo Level
  • Gia Tăng Khách Hàng Quay Lại
  • Phát Triển Thị Phần Cùng Doanh Thu
  • Hỗ Trợ Startup Xây Dựng Doanh Nghiệp

Ampluz phù hợp với ai?

Đối tác của Ampluz

Ampluz Chia Sẻ